Veľká noc 2023

Veľká noc 2023 v Malých Chlievanoch. 5 hodinová práca členov Výboru MČ a dôchodcov