MDŽ 2023

Výbor MČ Malé Chlievany poriadal dňa 12.3.2023 pri príležitosti MDŽ slávnostné posedenie v KD Malé Chlievany. Na posedenie boli pozvané všetky ženy mestskej časti ako aj primátor mesta Bánovce n/Bebravou Róbert Gašparík. Celkovo prišlo okolo 50 žien, ktoré obdaril poslanec za MČ Dušan Senčík a primátor mesta kvetinami a výbornici na čele s Antonom Mitalom navarili kvalitný guláš. Do kuktúrnej vložky sa zapojili dievčence z Dolných Ozoroviec, ktoré zaspievali krásne ľudové piestne. Trošku vínka, gulášik, kávička a zákusok spríjemnili nedeľňajšie popoľudnie naších žien.