Ľudia

Poslanec za mestskú časť:

JUDr. Dušan Senčík

Zloženie výboru mestskej časti Malé Chlievany:

Dušan Bačko

Ing. Miroslav Janečka

Ing. Jozef Kšiňan

Jarmila Kopecká

Anetta Masaryková

Pavol Masaryk

Ing. Dana Motúzová

Anton Mitala

Beáta Senčíková

PhDr. Viera Vranková

Za predsedu výboru mestskej časti Malé Chlievany bol zvolený JUDr. Dušan Senčík.

Výbor mestskej časti v Malých Chlievanoch bol zvolený na Verejnom zhromaždení dňa 9. 1. 2019.