MDŽ 2019

Dňa 10. marca 2019 zorganizoval novozvolený výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Pre prítomné ženy sme pripravili občerstvenie, malý darček a program, v ktorom sa okrem iných predstavila aj mladá a veľmi talentovaná čoskoro 10 ročná heligonkárka Vaneska Tomčalová zo Starej Bystrice.

V mene organizátorov ďakujeme všetkým prítomným za ich účasť na slávnostnom posedení.

Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším

Dňa 21. októbra 2018 zorganizoval občiansky výbor Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Marián Chovanec. Pozvanie prijala aj zástupkyňa primátora Dana Švecová. Spoločne s predsedom OV Ľudevítom Znášikom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou a spevom Heligón partia Sokolka a vtipným slovom Marek Kasala.

Stretnutie s Mikulášom

Občiansky výbor Malé Chlievany zorganizoval dňa 3. decembra 2017 pre deti z mestskej časti slávnosť pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Mikuláša. Prítomných privítal predseda občianskeho výboru Ľudevít Znášik a uviedol účinkujúcich zo Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou pod vedením Zuzany Varhaníkovej. Pani Varhaníková pripravila bohatý program, z ktorého si každý mohol vybrať to svoje: veselá básnička interpretovaná 6 veselými dievčatami; tanečné vystúpenie na tému, čo sa môže stať, keď si neupratujeme svoje veci; krásny spev Jasminky Jakalovej, ktorá sa aj sama sprevádzala; dramatické pásmo k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou; a na záver 6 „veľkých“ dievčat s ich zamyslením vhodným do adventného obdobia.

Samozrejme, najmä malé deti sa dočkali, prišiel aj Mikuláš. Najskôr sa pretekali, ktoré sa skôr dostane k Mikulášovi a povie mu svoju básničku, prípadne zaspieva pesničku. Nakoniec Mikuláš rozdal balíčky aj deťom, ktoré sa hanbili, alebo sa báli.

Ako každoročne, stretnutie ukončil ohňostroj.