Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším

Dňa 21. októbra 2018 zorganizoval občiansky výbor Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Marián Chovanec. Pozvanie prijala aj zástupkyňa primátora Dana Švecová. Spoločne s predsedom OV Ľudevítom Znášikom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou a spevom Heligón partia Sokolka a vtipným slovom Marek Kasala.