Obecná zabíjačka

Na sobotu 27. októbra 2018 pripravil OV Malé Chlievany tradičnú obecnú zabíjačku. Pre občanov nachystali členovia OV chutné zabíjačkové výrobky, o ktoré bol aj medzi občanmi záujem.