Stretnutie s Mikulášom

Pre deti z mestskej časti Malé Chlievany sa stretnutie s Mikulášom uskutočnilo 9. decembra 2018. Na rozdiel od minulých rokov malo aj pridanú hodnotu v podobe čerta a anjela, ktorí prišli spoločne s Mikulášom. A veru, malé deti sa čerta báli, ale pretože boli po celý rok poslušné, čert musel zostať v pozadí.

 

 

Najskôr však všetkých zabavil svojimi kúzlami kúzelník Čivolahim.

Všetky deti, aj tie, ktoré nepovedali básničku, dostali mikulášske balíčky.

Stretnutie, ako tradične, ukončil pekný ohňostroj.