Opekačka pre Deti 2021

Dňa 27. augusta 2021 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre deti zo svojej mestskej časti „opekačku“ spojenú s detskou diskotékou.

Na začiatok vystúpila mladá talentovaná heligonkárka Saška Trnková.

Počas celého popoludnia zneli známe detské pesničky a kto mal chuť, mohol si aj zatancovať.

Akciu prerušil krátko trvajúci dáždik, na konci ktorého sme mohli vidieť nádhernú dúhu.

Možno povedať, že každý zúčastnený túto akciu zhodnotil ako veľmi vydarenú a všetci sa už teraz tešia na jej budúcoročné pokračovanie.

Tešíme sa aj nabudúce.