Adventný veniec 2020

Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov aj tento rok vyrobil krásny adventný veniec, ktorý je umiestnený pred kultúrnym domom v Malých Chlievanoch.

Dňa 13.12.2020 Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov zapálili už tretiu sviečku na adventnom venci…

A už je to tu. Posledná sviečka na adventnom venci zapálená a už môžu byť Vianoce.
Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov praje všetkým občanom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a všetko dobré v Novom roku 2021.