Október, mesiac úcty k starším

Dňa 20. októbra 2019 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Rudolfa Novotná. Spoločne s predsedom výboru mestskej časti Dušanom Senčíkom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou, spevom a básničkami deti zo ZUŠ D. Kardoša a harmonikár Pajtinka. Vtipným slovom aj Marek Kasala.