Obecná zabíjačka 2019

Na sobotu 26. októbra 2019 pripravil výbor mestskej časti Malé Chlievany tradičnú obecnú zabíjačku. Pre občanov nachystali členovia výboru a dobrovoľníci chutné zabíjačkové výrobky, o ktoré bol medzi našimi občanmi záujem.