Október – Mesiac úcty k starším

Výbor mestskej časti Malé Chlievany dňa 22.10.2023 poriadal v kultúrnom dome slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ďakovné patrí ZUŠ Dezidera Kardoša, deti, aj všetci účinkujúci boli úžasní a počas celej akcie sa do veselej nálady svojimi krásnymi pesničkami zapájali aj Peťo Laurinec so svojou skvelou speváčkou. Skoro tri hodiny krásneho posedenia za účasti pána primátora mesta Róberta Gašparíka si užívali naši dôchodcovia spoločne aj všetci jubilanti. Krásne popoludnie s krásnymi ľuďmi. Ďakujem všetkým členom Výboru MČ Malé Chlievany za prípravu a priebeh akcie. To, že sme spoločne s Tonkom Mitalom a Luckou Puterkovou navarili pre všetkých super guláš netreba hádam pripomínať. Veľké vďaka všetkým.