Medzinárodný deň detí

Dňa 28. mája 2011 zorganizoval v popoludňajších hodinách občiansky výbor v Malých Chlievanoch oslavu Medzinárodného dňa detí.

Napriek veľmi nepriaznivému počasiu a studenému vetru vládla v priestoroch kultúrneho domu a pod prístreškom horúca atmosféra. Popoludnie odštartovalo tanečné vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy Bánovce nad Bebravou. Pre dážď sme skákací hrad umiestnili pod prístrešok a deti sa tu mohli „vyblázniť“ do vôle. Ani balóny nafúknuté héliom nemohli vďaka streche uletieť.

Dobrú náladu podporili rôzne hry a zábavky. Deti, ktoré sa zapojili do tomboly, všetky vyhrali milé drobnosti. Veľkej pozornosti sa tešila Lucia, ktorá podľa požiadaviek namaľovala na detské tváre rôzne motívy. Keď niekto vyhladol, boli pripravené párky a malinovka a samozrejme veľa sladkostí. Len škoda, že práve „vďaka“ počasiu si deti nemohli zajazdiť na koni, snáď na budúci rok …

Pracovná sobota

V sobotu 16. apríla 2011 za aktívnej účasti členov stolnotenisového oddielu a občianskeho výboru sa tradične uskutočnila brigáda v objekte kultúrneho domu v Malých Chlievanoch. Členovia stolnotenisového oddielu a predseda občianskeho výboru p. Znášik spoločne upravili dlažbu pred výveskou pri kultúrnom dome, vymenili zlomený stĺp v oplotení a ponatierali poškodené zariadenia pri kultúrnom dome. V odpoludňajších hodinách sa uskutočnila malá slávnosť pri príležitosti ukončenia tohtoročnej súťaže v stolnom tenise a oslava postupu A-družstva do 4. ligy. Zásluhu na postupe majú títo členovia: Dávid Petrík, Martina Škultétyová, Ing. Pavol Bujna, JUDr. Dušan Senčík a Ján Dvořák (v tomto poradí sú aj na priloženej fotografii).

Všetkým zúčastneným ďakujem za pomoc pri zveľadení areálu kultúrneho domu v Malých Chlievanoch.

Ľudevít Znášik, predseda občianskeho výboru

Oslava MDŽ v Malých Chlievanoch

Dňa 13. 3. 2011 Občiansky výbor v Malých Chlievanoch zorganizoval oslavu Medzinárodného dňa žien pre všetky ženy v mestskej časti Malé Chlievany. Pozvanie prijalo cez 40 žien. Na začiatku všetkých privítal predseda OV Malé Chlievany a poslanec za mestskú časť p. Ľudovít Znášik. Pripravený program začala prednesom básne Šaška Masaryková. Pridali sa aj vnučky p. Vavrovej. O príjemnú atmosféru sa svojím spevom ale aj slovom postaral p. Peter Grman. Na stretnutí sa zastavil aj primátor mesta p. Marián Chovanec a pozdravil prítomných niekoľkými slovami.

Pri dobrej hudbe a malom pohostení strávili ženy pekné popoludnie. Domov odchádzali aj s malým darčekom.

Oslava MDŽ

Občiansky výbor v Malých Chlievanoch usporiada

dňa 13. marca, t.j. v nedeľu o 16.00 hod.

slávnostné posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Srdečne pozývame všetky ženy do kultúrneho domu v Malých Chlievanoch.

Pripravili sme pre Vás malý darček a občerstvenie. O príjemnú pohodu sa postará Peter Grman so svojím programom.

Prečo sme sa rozhodli osláviť MDŽ?

U nás má Medzinárodný deň žien väčšiu tradíciu ako Deň matiek. A vôbec si nemyslíme, že to je nejaká socialistická tradícia. Veď jeho počiatky siahajú až na začiatok 20. storočia. Predpokladáme tiež, že oslovíme početnejšiu skupinu žien ako pri Dni matiek. Tento májový sviatok ponecháme pre úzky rodinný kruh.

Výsledky zápasov STK Malé Chlievany

5 liga : Heller Partizánske B – STK Malé Chlievany A 7:11 (P. Bujna 4,5b ; J. Dvorák 3b ; D. Petrík 2b ; D. Senčík 1,5b)

6 liga : STK Malé Chlievany COcU Žitná Radiša online casino B 10:8 (B. Kolembus 3,5b ; E. Hudecová 1b ; L. Machala 2b ; M. Sečanský 1,5b)

STK Malé Chlievany B – OcU Krásna Ves-Timoradza buy cheap cialis online 12:6 (F. Petrík 2,5b ; L. Kutiš 2,5b ; P. Kobulnický 4,5b ; J. Koleno 2,5b)

7 liga : OcU Krásna Ves Timoradza B – STK Malé Chlievany D 7:11 (A. Senčík 4,5b ; M. Mikula st. 3,5b ; M. Koleno 1b ; P. Bauer 2b )

Zhromaždenie občanov Malých Chlievan

Dňa 14. januára 2011  sa uskutočnilo v kultúrnom dome zhromaždenie občanov mestskej časti Malé Chlievany. Hlavným bodom stretnutia bolo vytvorenie občianskeho výboru (OV) mestskej časti Malé Chlievany. Za účasti zástupcov mesta: Ing. Márie Hajšovej, PhD. – zástupkyne primátora mesta, Ing. Juraja Gregora, prednostu MsÚ a PaedDr. Štefana Kobzu občania zvolili členov OV mestskej časti Malé Chlievany. Okrem poslanca za mestskú časť Ľudovíta Znášika, ktorý sa stáva automaticky členom OV, boli do výboru zvolení:

Miroslav Cabadaj, Peter Kováč, Ing. Jozef Kšiňan, Aneta Masaryková, JUDr. Dušan Senčík, Mária Švančarová a Ing. Anežka Znášiková.

Členovia výboru zvolili za predsedu OV Ľudovíta Znášika.
Zvyšok stretnutia občania strávili v plodnej debate o problémoch Malých Chlievan.

na fotografii zľava: Ľudovít Znášik, Ing. Mária Hajšová, Ing. Juraj Gregor, Dr. Štefan Kobza

Ustanovujúce MsZ v Bánovciach nad Bebravou

Predsednícky stôl z ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 11. 1. 2011. Zľava: Ing. Miroslav Kubica, hlavný kontrolór mesta; PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ; Marián Chovanec, novoustanovený primátor mesta; Ing. Stanislav Šiko, odstupujúci primátor. Za rečníckym pultom: Janka Kováčová, predsedníčka mestskej volebnej komisie.