Ustanovujúce MsZ v Bánovciach nad Bebravou

Predsednícky stôl z ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 11. 1. 2011. Zľava: Ing. Miroslav Kubica, hlavný kontrolór mesta; PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ; Marián Chovanec, novoustanovený primátor mesta; Ing. Stanislav Šiko, odstupujúci primátor. Za rečníckym pultom: Janka Kováčová, predsedníčka mestskej volebnej komisie.