Stavanie „mája“

30. máj, ako predvečer začiatku mája, je tradične dňom, kedy sa na Slovensku stavia ozdobený strom „máj“ ako symbol jari a nadchádzajúceho mesiaca lásky. V Malých Chlievanoch ženy z klubu dôchodcov pripravili farebné stužky na ozdobu stromu a tiež ich popriväzovali na konáre. Muži sa postarali o postavenie. Slúži im ku cti, že to zvládli vlastnou silou. Členovia občianskeho výboru pripravili pre všetkých malé občerstvenie.