MDŽ 2020

Dňa 8. marca 2020 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Privítanie a milé slovo mal na úvod už tradične predseda VMČ Dušan Senčík.

Pre prítomné ženy bolo pripravené občerstvenie, malý darček a program.
Vystúpením tento rok prítomných potešili recitátorky zo ZUŠ D.Kardoša a do spevu všetkým prítomným zahrali Duo Harmoniky.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť.