Adventný veniec 2021

Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov aj tento rok vyrobil krásny adventný veniec, ktorý je umiestnený pred kultúrnym domom v Malých Chlievanoch.