Zhromaždenie občanov Malých Chlievan

Dňa 14. januára 2011  sa uskutočnilo v kultúrnom dome zhromaždenie občanov mestskej časti Malé Chlievany. Hlavným bodom stretnutia bolo vytvorenie občianskeho výboru (OV) mestskej časti Malé Chlievany. Za účasti zástupcov mesta: Ing. Márie Hajšovej, PhD. – zástupkyne primátora mesta, Ing. Juraja Gregora, prednostu MsÚ a PaedDr. Štefana Kobzu občania zvolili členov OV mestskej časti Malé Chlievany. Okrem poslanca za mestskú časť Ľudovíta Znášika, ktorý sa stáva automaticky členom OV, boli do výboru zvolení:

Miroslav Cabadaj, Peter Kováč, Ing. Jozef Kšiňan, Aneta Masaryková, JUDr. Dušan Senčík, Mária Švančarová a Ing. Anežka Znášiková.

Členovia výboru zvolili za predsedu OV Ľudovíta Znášika.
Zvyšok stretnutia občania strávili v plodnej debate o problémoch Malých Chlievan.

na fotografii zľava: Ľudovít Znášik, Ing. Mária Hajšová, Ing. Juraj Gregor, Dr. Štefan Kobza

Ustanovujúce MsZ v Bánovciach nad Bebravou

Predsednícky stôl z ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 11. 1. 2011. Zľava: Ing. Miroslav Kubica, hlavný kontrolór mesta; PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ; Marián Chovanec, novoustanovený primátor mesta; Ing. Stanislav Šiko, odstupujúci primátor. Za rečníckym pultom: Janka Kováčová, predsedníčka mestskej volebnej komisie.