MDŽ 2019

Dňa 10. marca 2019 zorganizoval novozvolený výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Pre prítomné ženy sme pripravili občerstvenie, malý darček a program, v ktorom sa okrem iných predstavila aj mladá a veľmi talentovaná čoskoro 10 ročná heligonkárka Vaneska Tomčalová zo Starej Bystrice.

V mene organizátorov ďakujeme všetkým prítomným za ich účasť na slávnostnom posedení.

Stretnutie s Mikulášom

Pre deti z mestskej časti Malé Chlievany sa stretnutie s Mikulášom uskutočnilo 9. decembra 2018. Na rozdiel od minulých rokov malo aj pridanú hodnotu v podobe čerta a anjela, ktorí prišli spoločne s Mikulášom. A veru, malé deti sa čerta báli, ale pretože boli po celý rok poslušné, čert musel zostať v pozadí.

 

 

Najskôr však všetkých zabavil svojimi kúzlami kúzelník Čivolahim.

Všetky deti, aj tie, ktoré nepovedali básničku, dostali mikulášske balíčky.

Stretnutie, ako tradične, ukončil pekný ohňostroj.

Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším

Dňa 21. októbra 2018 zorganizoval občiansky výbor Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Marián Chovanec. Pozvanie prijala aj zástupkyňa primátora Dana Švecová. Spoločne s predsedom OV Ľudevítom Znášikom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou a spevom Heligón partia Sokolka a vtipným slovom Marek Kasala.

Výsledky 7. ročníka Hrežďovského Guláš Festu 2018

Rovina estetiky

 1. Slza
 2. Ištvi Pištvi
 3. Vestenickí junáci

Rovina kvality

 1. Karol and compeny                                    230 bodov
 2. Pelikán                                                            160 bodov
 3. BMV                                                                 150 bodov
 4. Zelený team                                                   140 bodov
 5. Bocián                                                             120 bodov
 6. Za plotom                                                       100 bodov
 7. Hostinec nad Periskom                                 81 bodov
 8. Pekosovci                                                         80 bodov
 9. Ištvi Pištvi                                                        70 bodov
 10. Šaleny team                                                     50 bodov
 11. Slza                                                                   40 bodov
 12. Vestenickí junáci                                           31 bodov
 13. Pepo                                                                 30 bodov
 14. Chudobní študenti                                        20 bodov
 15. Beťári                                                               18 bodov

Najkrajšia kuchárka 

Janka Gálisová

Stavanie „mája“

30. máj, ako predvečer začiatku mája, je tradične dňom, kedy sa na Slovensku stavia ozdobený strom „máj“ ako symbol jari a nadchádzajúceho mesiaca lásky. V Malých Chlievanoch ženy z klubu dôchodcov pripravili farebné stužky na ozdobu stromu a tiež ich popriväzovali na konáre. Muži sa postarali o postavenie. Slúži im ku cti, že to zvládli vlastnou silou. Členovia občianskeho výboru pripravili pre všetkých malé občerstvenie.

 

HREŽĎOVSKÝ GULÁŠ FEST 2018

Občiansky výbor v Malých Chlievanoch v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátora mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou poriada dňa 9. júna 2018, t.j. v sobotu, v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch siedmy ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom Hrežďovský Guláš Fest.

Občiansky výbor pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia, občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.
Ďalej Občiansky výbor Malé Chlievany pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami počas celého sobotňajšieho odpoludnia.
Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 10,00 h.

Hlavný hosť Guláš Festu   

VLASTA MUDRÍKOVÁ

KAŠUBA

Hlavné kritériá Hrežďovského Guláš Festu

Nová prihláška HGF

MDŽ v r. 2018

Dňa 11. marca 2018 zorganizoval Občiansky výbor v Malých Chlievanoch pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Ako už býva tradíciou, pripravili pre ne občerstvenie, malý darček a program, v ktorom sa predstavili Duo Harmoniky a Marek Kasala. Okrem žien, mamičiek a babičiek sa stretnutia zúčastnil aj primátor mesta Marián Chovanec a novovymenovaná zástupkyňa primátora Mgr. Dana Švecová.

 

 

Občiansky výbor ďakuje všetkým, ktorí sa oslavy MDŽ zúčastnili.

Cvičenie žien (Pilates) v novom roku

V kultúrnom dome v mestskej časti Malé Chlievany sa aj ďalej uskutočňuje cvičenie žien. Sedem rokov sa ženy stretávajú pravidelne 2 krát do týždňa, aby si zacvičili Pilates. Vo vedení cvičenia sa už niekoľko rokov striedajú samy, konkrétne štyri. Na tréningové hodiny chodia nielen ženy z mestskej časti, ale aj z Dolných Ozoroviec a z mesta. Je potešujúce, že cvičenia sa zúčastňujú nielen ženy v produktívnom veku, ale aj staršie vekové kategórie. Takže,  cvičenie žien  pokračuje aj v roku 2018.

 

Mikulášske posedenie v klube dôchodcov

Členovia klubu dôchodcov Malé Chlievany strávili dňa 4. 12. 2017 príjemné popoludnie pri Mikulášskom posedení a popriali si aj krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018 plný zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Zároveň prajeme všetkým spoluobčanom príjemné vianočné sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich všetci spoločne v zdraví, v šťastí spolu so svojimi blízkymi.

Mária Švančarová, predsedníčka Klubu dôchodcov