Obecná zabíjačka 2019

Na sobotu 26. októbra 2019 pripravil výbor mestskej časti Malé Chlievany tradičnú obecnú zabíjačku. Pre občanov nachystali členovia výboru a dobrovoľníci chutné zabíjačkové výrobky, o ktoré bol medzi našimi občanmi záujem.

Október, mesiac úcty k starším

Dňa 20. októbra 2019 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Rudolfa Novotná. Spoločne s predsedom výboru mestskej časti Dušanom Senčíkom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou, spevom a básničkami deti zo ZUŠ D. Kardoša a harmonikár Pajtinka. Vtipným slovom aj Marek Kasala.

Výsledky 8. ročníka Hrežďovského Guláš Festu 2019

Rovina estetiky

 1. Raiffeisen bank
 2. Slza
 3. Pre Bánovce

Rovina kvality

 1. Zelení                             258 bodov
 2. BMV                                248 bodov
 3. Pelikán                           204 bodov
 4. Karol and compeny     198 bodov
 5. OK TAXI                         148 bodov
 6. Pre Bánovce                  147 bodov
 7. Striekači                         144 bodov
 8. Chudobní študenti       143 bodov
 9. Štolverky                        141 bodov
 10. Raiffeisen bank            136 bodov
 11. Slza                                 100 bodov
 12. Bociani                            97 bodov

Najkrajšia kuchárka 

Z tímu Chudobní študenti (kurt č.6)

Kristína Igazová

Fotogaléria víťazov:

………………………………………………………………..

HGF 2019

HREŽĎOVSKÝ GULÁŠ FEST – Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátorky mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou  poriada  dňa  8. júna 2019, t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch  8. ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom  Hrežďovský Guláš Fest.

Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia,  občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.

Ďalej VMČ  pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami, počas celého sobotňajšieho odpoludnia.

Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je od 10:00 hod.

Hlavný hosť Hrežďovského Guláš Festu je folková skupina HRDZA.

Hlavné kritériá Hrežďovského Guláš Festu – odkaz na stiahnutie

Prihláška na HGF – odkaz na stiahnutie

MDŽ 2019

Dňa 10. marca 2019 zorganizoval novozvolený výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Pre prítomné ženy sme pripravili občerstvenie, malý darček a program, v ktorom sa okrem iných predstavila aj mladá a veľmi talentovaná čoskoro 10 ročná heligonkárka Vaneska Tomčalová zo Starej Bystrice.

V mene organizátorov ďakujeme všetkým prítomným za ich účasť na slávnostnom posedení.

Stretnutie s Mikulášom

Pre deti z mestskej časti Malé Chlievany sa stretnutie s Mikulášom uskutočnilo 9. decembra 2018. Na rozdiel od minulých rokov malo aj pridanú hodnotu v podobe čerta a anjela, ktorí prišli spoločne s Mikulášom. A veru, malé deti sa čerta báli, ale pretože boli po celý rok poslušné, čert musel zostať v pozadí.

 

 

Najskôr však všetkých zabavil svojimi kúzlami kúzelník Čivolahim.

Všetky deti, aj tie, ktoré nepovedali básničku, dostali mikulášske balíčky.

Stretnutie, ako tradične, ukončil pekný ohňostroj.

Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším

Dňa 21. októbra 2018 zorganizoval občiansky výbor Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Marián Chovanec. Pozvanie prijala aj zástupkyňa primátora Dana Švecová. Spoločne s predsedom OV Ľudevítom Znášikom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou a spevom Heligón partia Sokolka a vtipným slovom Marek Kasala.

Výsledky 7. ročníka Hrežďovského Guláš Festu 2018

Rovina estetiky

 1. Slza
 2. Ištvi Pištvi
 3. Vestenickí junáci

Rovina kvality

 1. Karol and compeny                                    230 bodov
 2. Pelikán                                                            160 bodov
 3. BMV                                                                 150 bodov
 4. Zelený team                                                   140 bodov
 5. Bocián                                                             120 bodov
 6. Za plotom                                                       100 bodov
 7. Hostinec nad Periskom                                 81 bodov
 8. Pekosovci                                                         80 bodov
 9. Ištvi Pištvi                                                        70 bodov
 10. Šaleny team                                                     50 bodov
 11. Slza                                                                   40 bodov
 12. Vestenickí junáci                                           31 bodov
 13. Pepo                                                                 30 bodov
 14. Chudobní študenti                                        20 bodov
 15. Beťári                                                               18 bodov

Najkrajšia kuchárka 

Janka Gálisová