Cvičenie žien (Pilates) v novom roku

V kultúrnom dome v mestskej časti Malé Chlievany sa aj ďalej uskutočňuje cvičenie žien. Sedem rokov sa ženy stretávajú pravidelne 2 krát do týždňa, aby si zacvičili Pilates. Vo vedení cvičenia sa už niekoľko rokov striedajú samy, konkrétne štyri. Na tréningové hodiny chodia nielen ženy z mestskej časti, ale aj z Dolných Ozoroviec a z mesta. Je potešujúce, že cvičenia sa zúčastňujú nielen ženy v produktívnom veku, ale aj staršie vekové kategórie. Takže,  cvičenie žien  pokračuje aj v roku 2018.

 

Mikulášske posedenie v klube dôchodcov

Členovia klubu dôchodcov Malé Chlievany strávili dňa 4. 12. 2017 príjemné popoludnie pri Mikulášskom posedení a popriali si aj krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018 plný zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Zároveň prajeme všetkým spoluobčanom príjemné vianočné sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich všetci spoločne v zdraví, v šťastí spolu so svojimi blízkymi.

Mária Švančarová, predsedníčka Klubu dôchodcov

Stretnutie s Mikulášom

Občiansky výbor Malé Chlievany zorganizoval dňa 3. decembra 2017 pre deti z mestskej časti slávnosť pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Mikuláša. Prítomných privítal predseda občianskeho výboru Ľudevít Znášik a uviedol účinkujúcich zo Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou pod vedením Zuzany Varhaníkovej. Pani Varhaníková pripravila bohatý program, z ktorého si každý mohol vybrať to svoje: veselá básnička interpretovaná 6 veselými dievčatami; tanečné vystúpenie na tému, čo sa môže stať, keď si neupratujeme svoje veci; krásny spev Jasminky Jakalovej, ktorá sa aj sama sprevádzala; dramatické pásmo k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou; a na záver 6 „veľkých“ dievčat s ich zamyslením vhodným do adventného obdobia.

Samozrejme, najmä malé deti sa dočkali, prišiel aj Mikuláš. Najskôr sa pretekali, ktoré sa skôr dostane k Mikulášovi a povie mu svoju básničku, prípadne zaspieva pesničku. Nakoniec Mikuláš rozdal balíčky aj deťom, ktoré sa hanbili, alebo sa báli.

Ako každoročne, stretnutie ukončil ohňostroj.

Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším

Občiansky výbor pozval dňa 22. októbra 2017 do kultúrneho domu seniorov z mestskej časti Malé Chlievany a jubilantov, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum na slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. O hodnotný kultúrny program sa postaral folklórny súbor Bebran so svojou tanečnou, speváckou aj fujarovou zložkou. Primátor mesta Marián Chovanec spolu so svojím zástupcom Petrom Bulíkom a predsedom občianskeho výboru Ľudevítom Znášikom zagratulovali jubilantom, ktorí prijali pozvanie a odovzdali im malý darček. Na záver pobavil prítomných vtipným slovom Marek Kasala.

 

 

 

Výsledky 6. ročníka Hrežďovského Guláš Festu 2017

Rovina estetiky

 1. Red Wings Bánovce
 2. Za plotom
 3. Slza

Rovina kvality

 1. Hostinec nad Periskom                             182 bodov
 2. Heš                                                                   180 bodov
 3. Vestenickí junáci                                           170 bodov
 4. Miluda Team                                                  167 bodov
 5. Karol and compeny                                      160 bodov
 6. Klub dobrovoľných kuchárov Motešice   157 bodov
 7. Red Wings Bánovce                                      149 bodov
 8. Za plotom                                                       147 bodov
 9. Päť statočných                                               146 bodov
 10. BMV                                                                 143 bodov
 11. Paštera                                                            142 bodov
 12. Cupky lupky                                                   141 bodov
 13. Slza                                                                   137 bodov
 14. Pelikán                                                            135 bodov
 15. Striekači                                                          117 bodov
 16. Kajšmetke                                                       112 bodov
 17. Vtáčik                                                                 98 bodov
 18. Divočáci                                                             94 bodov
 19. Tekvičári                                                           79 bodov
 20. OSC                                                                     47 bodov
 21. Dračie hlavy                                                     30 bodov

Najkrajšia kuchárka podľa návštevníkov

Družstvo č. 1: Júlia Masárová

Najkrajší kuchár podľa návštevníkov

Družstvo č. 7: Edo Hrotek

HREŽĎOVSKÝ GULÁŠ FEST 2017

Občiansky výbor v Malých Chlievanoch v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátora mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou poriada dňa 10. júna 2017, t.j. v sobotu, v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch šiesty ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom Hrežďovský Guláš Fest.

Občiansky výbor pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia, občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.
Ďalej Občiansky výbor Malé Chlievany pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami počas celého sobotňajšieho odpoludnia.
Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je stanovený na 10,00 h.

Hlavný hosť Guláš Festu   DRIŠĽAK

Hlavné kritériá HGF

Prihláška

Oslava MDŽ

Občiansky výbor Malé Chlievany pozýva ženy mestskej časti dňa 12. marca 2017, t.j. v nedeľu o 16. h do kultúrneho domu na oslavu MDŽ. Pripravili sme pre vás malý darček, občerstvenie a kultúrny program: okrem Mareka Kasalu sa o zábavu postarajú Heligonkári.

Úcta k starším a jubilanti 2016

Občiansky výbor v Malých Chlievanoch usporiadal v nedeľu 23. októbra 2016 pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ pre svojich seniorov slávnostné posedenie. Po úvodnom slove predsedu občianskeho výboru pozdravil prítomných primátor mesta Marián Chovanec a tiež zástupca primátora Mgr. Peter Bulík. Predseda OV Ľudevít Znášik spoločne s primátorom a zástupcom primátora pogratulovali občanom, ktorí v tomto roku dosiahli okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum.

Kultúrnym obohatením nedeľného odpoludnia boli heligonkárky z Kysúc – sestry Bacmaňákové, ktoré rezkými melódiami navodili všetkým dobrú náladu. Zábava bola super a všetci si výborne zaspievali. K dobrej nálade prispel vtipným hovoreným slovom aj Marek Kasala.

Domov sa zúčastnení rozchádzali spokojní po príjemne strávenom odpoludní a s úsmevom na perách.

Obecná zabíjačka

Občiansky výbor Malé Chlievany zorganizoval dňa 29. 10. 2016 v kultúrnom dome obecnú zabíjačku. Pre všetkých, ktorí prišli, pripravili zabíjačkovú kapustnicu, grilované klobásy, pečené mäso, jaternicovú kašu aj s oškvarkami za veľmi prijateľnú cenu.

Výsledky 5. ročníka Hrežďovského Guláš festu dňa 04. júna 2016

Rovina estetiky

 1. miesto: SLZA
 2. miesto: KAROL AND COMPENY
 3. miesto: HYDROS TEAM

Rovina kvality:

 1. miesto: PELIKÁN
 2. miesto: BMV
 3. miesto: 5 STATOČNÝCH
 4. miesto: KAROL AND COMPENY
 5. miesto: LAFOVCI
 6. miesto: BAR POHODA
 7. miesto: A JE TO
 8. miesto: STRIEKAČI BÁNOVCE
 9. miesto: SLZA
 10. miesto: HYDROS TEAM
 11. miesto: HEŠ
 12. miesto: VTÁČIK
 13. miesto: BIOPLANT
 14. miesto: CUPKY-LUPKY
 15. miesto: OSC
 16. miesto: BOCIANI
 17. miesto: TEKVIČÁRI
 18. miesto: tepujem.sk
 19. miesto: NADLIČANKA