Hrežďovský Guláš Fest 2022

9.ročník 11.júna 2022 výsledky:

Hodnotenie gulášu.

1.miesto : BMW 208 bodov

2.miesto : MOGUL 182 bodov

3.miesto : PELIKAN 178bodov

Hodnotenie estetika:

1.miesto : ZA PLOTOM

2.miesto : TEAM ROBA GAŠPARÍKA

3.miesto : ÚRADNÍCI

Najkrajšia kuchárka pre rok 2022:

Zuzka Horníková z tímu Úradníci.

HGF 2022

HREŽĎOVSKÝ GULÁŠ FEST –
Majstrovstvá vo varení gulášu

Výbor mestskej časti  Malé Chlievany v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany, občanmi Malých Chlievan a pod záštitou primátorky mesta a Mestského úradu Bánovce nad Bebravou  poriada  dňa  11. júna 2022, t.j. v sobotu v areáli Kultúrneho domu v Malých Chlievanoch  9. ročník majstrovstiev vo varení gulášu s názvom  Hrežďovský Guláš Fest.

Výbor mestskej časti (ďalej len VMČ) touto cestou pozýva občanov mesta Bánovce nad Bebravou a širokého okolia,  občanov miest a obcí iných okresov a krajov, občanov zo zahraničia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojím umom dokázali navariť majstrovský guláš.

Ďalej VMČ  pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na kultúrno spoločenské podujatie spojené s príjemným posedením, podávaním kvalitného gulášu a občerstvenia, prehliadkou jednotlivých družstiev, ktoré budú súťažiť, bohatou tombolou, s rôznymi atrakciami, počas celého sobotňajšieho odpoludnia.

Začiatok súťaže, ako aj začiatok podujatia je od 9:30 hod.

Prihláška HGF 2022 – odkaz na stiahnutie

Hlavné kritériá HGF 2022 – odkaz na stiahnutie

Tešíme sa na stretnutie.

MDŽ 2022

Dňa 13. marca 2022 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Privítanie a milé slovo mal na úvod predseda VMČ Dušan Senčík a primátorka Bánoviec nad Bebravou PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná.

Pre prítomných bol pripravený malý kultúrny program, občerstvenie a darček.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť.

Brigáda Cintorín 2021

Dušan Senčík, predseda výboru mestskej časti Malé Chlievany zhodnotil brigádu na skrášlenie prostredia miestneho cintorína:

„Ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu 11. septembra 2021 zapojili do brigády na cintoríne v Malých Chlievanoch, ktorú poriadal výbor mestskej časti v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany. Spoločne sme urobili kus dobrej práce. Ešte raz veľká vďaka.“

Opekačka pre Deti 2021

Dňa 27. augusta 2021 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre deti zo svojej mestskej časti „opekačku“ spojenú s detskou diskotékou.

Na začiatok vystúpila mladá talentovaná heligonkárka Saška Trnková.

Počas celého popoludnia zneli známe detské pesničky a kto mal chuť, mohol si aj zatancovať.

Akciu prerušil krátko trvajúci dáždik, na konci ktorého sme mohli vidieť nádhernú dúhu.

Možno povedať, že každý zúčastnený túto akciu zhodnotil ako veľmi vydarenú a všetci sa už teraz tešia na jej budúcoročné pokračovanie.

Tešíme sa aj nabudúce.

Adventný veniec 2020

Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov aj tento rok vyrobil krásny adventný veniec, ktorý je umiestnený pred kultúrnym domom v Malých Chlievanoch.

Dňa 13.12.2020 Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov zapálili už tretiu sviečku na adventnom venci…

A už je to tu. Posledná sviečka na adventnom venci zapálená a už môžu byť Vianoce.
Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov praje všetkým občanom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a všetko dobré v Novom roku 2021.

Opekačka pre deti 2020

Dňa 3. júla 2020 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre deti zo svojej mestskej časti opekačku spojenú s detskou diskotékou.

Akcia sa po úspešnom minuloročnom prvom ročníku opäť vydarila, počasie bolo na jednotku a nálada tiež.

V nasledujúcej galérii si môžete pripomenúť atmosféru, alebo sa naladiť na nový ročník.

Tešíme sa aj nabudúce.