Brigáda Cintorín 2021

Dušan Senčík, predseda výboru mestskej časti Malé Chlievany zhodnotil brigádu na skrášlenie prostredia miestneho cintorína:

„Ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu 11. septembra 2021 zapojili do brigády na cintoríne v Malých Chlievanoch, ktorú poriadal výbor mestskej časti v spolupráci so Stolnotenisovým klubom Malé Chlievany. Spoločne sme urobili kus dobrej práce. Ešte raz veľká vďaka.“

Opekačka pre Deti 2021

Dňa 27. augusta 2021 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre deti zo svojej mestskej časti „opekačku“ spojenú s detskou diskotékou.

Na začiatok vystúpila mladá talentovaná heligonkárka Saška Trnková.

Počas celého popoludnia zneli známe detské pesničky a kto mal chuť, mohol si aj zatancovať.

Akciu prerušil krátko trvajúci dáždik, na konci ktorého sme mohli vidieť nádhernú dúhu.

Možno povedať, že každý zúčastnený túto akciu zhodnotil ako veľmi vydarenú a všetci sa už teraz tešia na jej budúcoročné pokračovanie.

Tešíme sa aj nabudúce.

Adventný veniec 2020

Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov aj tento rok vyrobil krásny adventný veniec, ktorý je umiestnený pred kultúrnym domom v Malých Chlievanoch.

Dňa 13.12.2020 Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov zapálili už tretiu sviečku na adventnom venci…

A už je to tu. Posledná sviečka na adventnom venci zapálená a už môžu byť Vianoce.
Výbor mestskej časti Malé Chlievany v spolupráci s klubom dôchodcov praje všetkým občanom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a všetko dobré v Novom roku 2021.

Opekačka pre deti 2020

Dňa 3. júla 2020 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre deti zo svojej mestskej časti opekačku spojenú s detskou diskotékou.

Akcia sa po úspešnom minuloročnom prvom ročníku opäť vydarila, počasie bolo na jednotku a nálada tiež.

V nasledujúcej galérii si môžete pripomenúť atmosféru, alebo sa naladiť na nový ročník.

Tešíme sa aj nabudúce.

MDŽ 2020

Dňa 8. marca 2020 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany pre ženy zo svojej mestskej časti oslavu Medzinárodného dňa žien. Privítanie a milé slovo mal na úvod už tradične predseda VMČ Dušan Senčík.

Pre prítomné ženy bolo pripravené občerstvenie, malý darček a program.
Vystúpením tento rok prítomných potešili recitátorky zo ZUŠ D.Kardoša a do spevu všetkým prítomným zahrali Duo Harmoniky.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť.

Silvestrovská kapustnica 2019


V pondelok 30. decembra 2019 pripravil výbor mestskej časti Malé Chlievany novú akciu pre našich spoluobčanov pod názvom Silvestrovská kapustnica.
Potešila nás slušná účasť a akcia splnila naše očakávanie. Prežili sme spolu s Vami pri príjemnej hudbe a sviatočnej atmosfére pekný podvečer …

Mikuláš 2019


V nedeľu 8. decembra 2019 pripravil výbor mestskej časti Malé Chlievany tradičné stretnutie s Mikulášom.
V krátkom kultúrnom programe vystúpila mladá nádejná heligonkárka Saška Trnková a zabávač Marek.
Pre deti boli pripravené mikulášske balíčky a ako tradične si po skončení všetci pozreli pekný ohňostroj.

Na priložených záberoch si môžete pripomenúť úžasnú atmosféru:

Obecná zabíjačka 2019

Na sobotu 26. októbra 2019 pripravil výbor mestskej časti Malé Chlievany tradičnú obecnú zabíjačku. Pre občanov nachystali členovia výboru a dobrovoľníci chutné zabíjačkové výrobky, o ktoré bol medzi našimi občanmi záujem.

Október, mesiac úcty k starším

Dňa 20. októbra 2019 zorganizoval výbor mestskej časti Malé Chlievany slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Rudolfa Novotná. Spoločne s predsedom výboru mestskej časti Dušanom Senčíkom pogratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle, prípadne polookrúhle jubileum. O zábavu sa postarali hudbou, spevom a básničkami deti zo ZUŠ D. Kardoša a harmonikár Pajtinka. Vtipným slovom aj Marek Kasala.